ARGENTA FAKTOR
Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság adatai:

Címe: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
Adószáma: 13330596-2-41
Statisztikai számjele: 13330596-6499-114-01
Cégjegyzékszáma: 01-10-045131
PSZÁF engedély száma: I/E-2426/2004
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73122/2014, NAIH-73123/2014

 Az ARGENTA FAKTOR Zrt. 2004-ben alapított, pénzügyi vállalkozás, mely az ARGENTA cégcsoport tagjaként kezdte meg működését. A Társaság pénzügyi vállalkozásként történő működése keretében üzletszerűen forintban, devizában vagy valutában, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (régi Hpt.) 3. § (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott pénzkölcsön nyújtása – faktoring tevékenység üzletági korlátozással – pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez, mely a 2013. évi CCXXXVII. Törvény (új Hpt.) 3. § (1) bekezdésének l. pontja szerinti követelésvásárlási tevékenységnek minősül.

 Társaságunk 2012. óta tagja a Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesületének (PVOE), és 2015-ben csatlakozott a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségéhez (MAKISZ).

 Több mint húszéves múltja során az ARGENTA cégcsoport tízezres nagyságrendben kötött lízing- és kölcsönszerződéseket, ebből adódóan ma is jelentős számú problémás szerződést kezel. A cégcsoport tagjaként az ARGENTA FAKTOR Zrt. a hazai piac egy speciális szegmensére szakosodott. Társaságunk a problémás, régóta nem fizető ügyfelekkel szemben fennálló, kis- és közepes nagyságú, és relatíve nagy élőmunka-ráfordítással behajtható követelések kezelésére specializálódott.

 A sok ezer kisebb összegű lejárt követelés kezelésével szerzett tapasztalat lehetővé teszi, hogy a Társaság pontosan felmérje egy-egy megvásárolandó követelés megtérülését, a megteendő szükséges lépéseket, annak idő- és költségigényét, s ezen ismeretek birtokában reálisan tudja meghatározni a követelésállomány vételárát.

 Társaságunk jellemzően pár százezertől néhány millió forintos egyedi értékű olyan lejárt követeléseket vásárol, melyek vételárát, illetve jövőbeni ügykezelését az alábbi főbb tényezők befolyásolják:

- az állomány korösszetétele
- az állomány jogi státusza
- az állomány abszolút- és a relatív összegének viszonya
- az adós cégjogi státusza
- az adós eszközállománya
- van-e adóstárs vagy kezes
- adós lakcíme/székhelye
- létezik-e/megtalálható-e az adós
- van-e fizetési hajlandósága az adósnak, korábban hány részletet teljesített
- megtalálhatóak-e az igényérvényesítés szempontjából fontos alapiratok
- elévült-e a követelés
- tőkeösszeg nagysága
- adós többszerződéses-e

A hatékony követeléskezelés szempontjából fontos erényeink:

- több éve panaszmentesen működő ügyfélszolgálat
- magas színvonalú ügyvédi háttér
- a közjegyzőkkel, bíróságokkal, hatóságokkal való napi szintű, gördülékeny kapcsolat
- a végrehajtók működésének mélyreható ismerete
- a Társaságban felhalmozódott erőforrások

 Ebből fakadóan túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ARGENTA FAKTOR Zrt. menedzsmentje és végrehajtó apparátusa kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik a fentiekben jellemzett követelésállományok kezeléséhez.

 Társaságunk állománya dinamikusan növekszik, azonban – tekintettel a szerződések problémás jellegére – nagyobb hangsúlyt fektetünk a már meglévő állomány strukturált feldolgozására. Ennek kapcsán a szerződéseket tipizáljuk és minősítjük, melyek segítségével korán és gyorsan tudunk döntést hozni a jövőbeni teendőkről.

 Elsődleges fontosságúnak tartjuk a peren kívüli megegyezést, de a jogi eljárás, majd a végrehajtás egész folyamata alatt is mindvégig törekszünk az ügyfelekkel való egyezség megkötésére.

 Noha Társaságunk tevékenységében ma még domináns a gépjármű lízing-, hitel- és bérleti szerződésekhez kapcsolódó követelések vásárlása, készek vagyunk hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások ingatlanfedezet mellett nyújtott hiteleinek és egyéb magánszemély adósokkal szemben fennálló követeléseinek (pl. hitelkártya, személyi kölcsön stb.) megvásárolására is.

ARGENTA FAKTOR:

 Kérdése van?